วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ต้นแบบเครื่องผลิดไฟ มีไว้ในใช้ในบ้าน เครื่องเดียวจบ

เครื่องผลิดไฟ มีไว้ในใช้ในบ้าน ไม่ต้องใช้ไฟ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ไม่ต้องใช้น้ำมัน