วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โดรน ความเร็วสูง ที่ทำได้ทุกอย่าง กับโลกในยุค 2050