วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คนค้นฅน : พระพลังแดด ช่วงที่ 1/4 (20 ก.ย. 59)คนค้นฅน : พระพลังแดด ช่วงที่ 2/4
https://www.youtube.com/watch?v=60IXpaRYDK4

คนค้นฅน : พระพลังแดด ช่วงที่ 3/4
https://www.youtube.com/watch?v=giqlBWgYH3g

คนค้นฅน : พระพลังแดด ช่วงที่ 4/4
https://www.youtube.com/watch?v=giqlBWgYH3g

โจทย์ของการสร้างโรงเรียนเริ่มต้นจากความขาดแคลนและปมชีวิตในอดีตของพระสงฆ์รูปหนึ่ง ที่ต้องการเติมเต็มในส่วนที่ชุมชนขาดในวันที่ตัวเองหยัดยืนได้ด้วยตัวเอง แต่โรงเรียนแห่งนี้ ผิดแผกแตกต่างจากหลายโรงเรียนโดยสิ้นเชิง โรงเรียนมัธยมท่ามกลางหมู่บ้านที่ห่างไกล ผู้ก่อตั้งคือ พระ เน้นคุณธรรมนำความรู้ มุ่งใช้เทคโนโลยีที่ไฮเทค แต่ขาดแคลน ไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย แต่เรียนฟรีมีรถรับ ส่ง มีอาหารกลางวัน สิ่งเดียวที่โรงเรียนนี้มีอย่างเหลือเฟือไม่มีวันหมด นั่นก็คือ แสงแดด ที่พระครูวิมลใช้เป็นทั้งสื่อการเรียนการสอน และแหล่งพลังงานอันมีค่าของชุมชน เป้าหมายในการเรียนไม่ใช่เพื่อปูพื้นฐานเพื่อการเรียนต่อเท่านั้น แต่ต้องการให้นักเรียนพึ่งพาตัวเองได้จากทรัพยากรในชุมชนที่มีต้นทุนต่ำ แต่มีคุณค่ามหาศาล ท่านจึงเลือกที่จะสอนวิชาพลังงานทดแทน ด้วยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ทดลอง ประดิษฐ์สื่อการเรียนหลากหลายรูปแบบ เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียน ได้ลองฝึก ลองทำ และขยายไปสู่สังคมกว้างต่อไป พลังแห่งความตั้งใจของพระรูปหนึ่งที่จะนำพาผู้คนที่ขาดโอกาสให้ก้าวไปสู่การพึ่งพาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แค่ไหน โรงเรียนเล็ก ๆ ในเขตชนบทแห่งนี้ มีวิธีการเรียนการสอนอย่างไร และอะไรที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของพลังงานทดแทน