วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

เครื่องปั่นไฟ พลังงานหมุนเวียน

เป็นการนำพลังงานจากแรงปั่นไปขับเคลื่อนไดนาโม และ นำไฟจากไดนาโมมาปั่นมอเตอร์ เมื่อสะสมไฟได้พอดีกับความต้องการก็นำไฟที่เกินมาไปใช้งานได้อย่างไม่มีวันจบสิ้น

คลังบทความ