วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

หนุ่มนักประดิษฐ์จักรยานดัดแปลงชาวจีน

นาย Lei Zhiqian ขับขี่จักรยานที่ถูกดัดแปลงขึ้นมาเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำ ฮานเจียง ซึ่งแยกแขนงออกมาจากแม่น้ำแยงซี ที่เมือง วูฮาน จังหวัดเหอเป่ย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2010


จักรยานคันนี้ประกอบไปด้วยถังเปล่า 8 ใบอยู่ที่ด้านใต้ ซึ่งได้รับการดัดแปลงจากอาจารย์  Li Weiguo ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะสามารถทำออกมาในเชิงพาณิชย์เข้าสู่ตลาดได้

Lei Zhiqian rides a modified bicycle across the Hanjiang River, a tributary of the Yangtze River in Wuhan, Hubei province June 16, 2010. The bicycle, equipped with eight empty water containers at the bottom, was modified by Lei's instructor Li Weiguo, who hopes to put his invention into the market.

คลังบทความ