วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

จำลองกำเนิดพลังงานมอเตอร์ ปั่น มอเตอร์

หากเปลี่ยนมอเตอร์เล็กๆอันนี้เป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ เราคงมีไฟใช้ทั้งปี

คลังบทความ