วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พลังงานแม่เหล็ก พลังมหัศจรรย์ที่ไม่มีวันสูญสิ้น

เคยได้ยินเรื่องการทำอากาศยานจากพลังผลักดันแม่เหล็กกันไหม นี้เป็นแค่ตัวต้นแบบที่ว่าสามารถนำไปพัฒนาต่อได้