วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หลักการเฟืองปั่นไฟ ไฟปั่นเฟือง พลังงานหมุนเวียนไม่มีวันหมด


หลักการเฟืองปั่นไฟ ไฟปั่นเฟือง พลังงานหมุนเวียน แล้วพลังหมุนเวียนไปใช้ จะกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดใหม่ที่ได้มาฟรีๆ ไม่มีสิ้นสุดและไม่มีวันหมด และจะเป็นพลังงานหลักของโลก

แนวคิดง่ายๆที่มนุษย์เรามองข้ามไป ต้นทุนไม่กี่บาท ใช้หลักการหมุนเวียนด้วยรอบของเครื่องจักร 
และใช้หลักการถ่วงน้ำหนักเพื่อให้เกิดความเร็วของรอบ นำไปปั่นไฟ จากนั้นก็นไฟกลับมาปั่นมอเตอร์โดยไม่ต้องเปลืองน้ำมัน

ซึ่งหากเรานำแนวทางนี้ไปทำกับรถ โดยการนำการหมุนเวียนมที่ไม่มีวันหยุดนี้ จะเกิดการหมุดเวียนโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่ต้องชาร์ทไฟ ขับรถรอบโลกได้สบายเพียงแค่บำรุงรักษาอุปกรณ์เท่านั้นFREE ENERGY Motor Flywheel energy for freedom
https://www.facebook.com/FreeEnergyOverunity


Chas Chambell เครื่องกำเนิดพลังงานแบบจำลองแบบได้เปล่าไม่ต้องเสียน้ำมัน - สร้างพลังงาน 2,340 วัตต์ นำไปใช้ได้ 750W ที่เหลือนำมาหมุนเวียนใช้งานChas Champbell flywheel generator mini model 9 volt-battery