วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หลักการเฟืองปั่นไฟ ไฟปั่นเฟือง พลังงานหมุนเวียนไม่มีวันหมด


หลักการเฟืองปั่นไฟ ไฟปั่นเฟือง พลังงานหมุนเวียน แล้วพลังหมุนเวียนไปใช้ จะกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดใหม่ที่ได้มาฟรีๆ ไม่มีสิ้นสุดและไม่มีวันหมด และจะเป็นพลังงานหลักของโลก