วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กังหันน้ำไม่มีวันหยุด จุดเริ่มต้นแห่งการผลิตพลังงานที่ไม่มีวันหมด


หากหลายคนกำลังคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้มีพลังงานหมุดเวียนในบ้านเราแล้วนำพลังหมุนเวียนนั้นมาสร้างพลังงานล่ะก้อ ให้คิดถึงเรื่องง่ายๆ ว่าล้อหมุนตัวหนึ่งสามารถปั่นไฟได้ แล้วสามารถนำไปป้่นน้ำ แล้วให้กับมาปั่นล้ออีกครั้ง โดยอาจมีวิธีการทดรอบให้แรงและเร็วขึ้น เท่านี้เราก็ได้พลังที่ไม่มีวันสิ้นสุด


หากคิดง่ายๆใครที่คิดจะทำน้ำตกในบ้าน แทนที่เราจะทิ้งน้ำไปแบบเปล่าประโยชน์ เรานำแรงถ่วงนั้นมาใช้งานดีไหม แทนที่เราจะใช้ไฟฟ้าจากบ้านเรามาเอาไฟใจหมุนของไดนาโมที่ปั่นจากแรงน้ำไปทดแทนดีใหม


Perpetual motion water wheel


Credit : Mark Lefley


Hydraulic perpetual motion machine

Credit : Perpetual Useless